معرفی شرکت بی بافت گستر جهان

شرکت بی بافت گستر جهان درسال 1393 به منظور تولید انواع لایی های اسپانلس و نانوون ، انواع پارچه های بی بافت در وزن های مختلف جهت مصارف بهداشتی و غیر بهداشتی تاسیس گردید. خط تولید شرکت بی بافت گستر جهان از نوع Hydro-entanglementمیباشد که با توجه به امکانات ویژه و خاص درماشین آلات خود، امکان تولید انواع مختلف اسپان لس با امتیازات ویژه و کاربردهای مختلف را دارد.

صنعت منسوجات بی بافت(اسپان لس)

از آنجائیکه در این صنعت تشکیل منسوج یا پارچه، بدون استفاده از نخ های ریسیده شده صورت میگیرد و تابع سیستم های بافت متداول روی ماشین های بافندگی (بصورت تار و پود) نیست ،منسوج بی بافت نامیده میشود که البته بنا به روش های شکل گیری لایه و اتصال دهی الیاف بهم به گروههای زیر تقسیم میشود:
 • فرآیند شکل گیری لایی:
 • تر ریزی
 • خشک ریزی
 • هوا ریزی
 • فرآیند اتصال دهی:
 • شیمیایی
 • مکانیکی
 • حرارتی
منسوجات بی بافت اسپان لس به لحاظ شکل گیری لایه اولیه از گروه سیستم خشک ریزی میباشد که توسط دستگاههای کاردینگ صورت میگیرد که تا سال 2005 حدود 90 % کل منسوجات بی بافت در دنیا به این روش تولید می شدند و به لحاظ اتصال دهی و در هم رفتن الیاف به روش مکانیکی صورت میگیرد. روش مکانیکی بطور عمده به 2 دسته تقسیم میشوند(در اتصال مکانیکی روشهای دیگری هم هست چون کاربرد عمده ای ندارد بدان اشاره نمیشود)
روش سوزنی needle punching
در روش سوزنی یا needle-punching با استفاده از سوزنهای خاص و ماشین مخصوص، الیاف در هم میروند و تشکیل یک لایی متراکم نمدی شکل را میدهند که در این روش تولید منسوج بی بافت با گرماژ پایین محدودیت دارد.
روش آب گره Hydro entanglement
در روش Hydro-entanglementبا استفاده از آب با فشار بالا در حدود 100-200 Bar پس از عبور از نازل مخصوص بصورت میله های سوزنی در آمده و بر روی الیاف اعمال میشود و الیاف پس از در هم رفتگی تشکیل یک لایه نمدی شکل نازک را میدهد. این نوع منسوج نبافته با نام تجاری اسپان لس معروف است.
امتیازات اسپان لس (SPUNLACE):
 • توانایی جذب رطوبت بالا
 • نرمی و انعطاف
 • عدم استفاده از مواد خارجی یا شیمیایی
 • مقاومت کششی بالا در دو جهت طولی و عرضی
 • طیف وسیع تولیدات