محصولات

بسته بندی

با توجه به کیفیت و استحکام پارچه های اسپانلیس بی بافت گستر جهان تولیدات این شرکت همواره به عنوان یکی از گزینه های بسته بندی استفاده میشود.