محصولات

کیف و کفش

استفاده از صنعت اسپانلس در تولید کیف و چرم در دهه های اخیر بسیار افزایش یافته است به گونه ای که این منسوجات به طور مداوم در لایه های داخلی استفاده می گردد. برهمین اساس شرکت بی بافت گستر جهان با تولید این منسوجات سهم خود را در بازار صنعت کیف و کفش حفظ نموده است.