محصولات

دستمال پاک کننده آرایش

اسپان لیس شرکت بی بافت گستر جهان بدلیل لطافت و عدم پرزدهی و همچنین جذب عالی بهترین انتخاب برای تولید دستمال پاک کننده آرایش میباشد. این محصول در گرماژهای مختلف و همچنین ترکیبهای متفاوتی از الیاف طبیعی پنبه یا ویسکوز قابل تولید است.