محصولات

روپوش آرایشگاهی

اسپان لیس شرکت بی بافت گستر جهان با استفاده از الیاف طبیعی در محصول خود ضمن امکان تنفس بدن و جلوگیری از تعرق بدن محصولی نرم و مناسب برای تولید روپوشهای آرایشگاهی در رنگهای مختلف میباشد.