محصولات

پد خواب آور

پد خواب آور محصولی جدید است که از انواع منسوج نبافته اسپان لیس در دو نوع ساده و پیشرفته توسط مشتریان محترم قابل تولید است. پد خواب آور ساده شامل اسپان لیس معمولی است که صرفا برای بسته نگه داشتن چشمها بدون تعرق صورت کاربرد دارد. پد پیشرفته آغشته به موادی(مواد خشک) است که به محض خارج شدن از لفافه و قرار گرفتن روی چشمها گرمای مطبوعی را برای استفاده ایجاد میکند.