محصولات

ماسک اسپا

اسپان لیس شرکت بی بافت گستر جهان با خصوصیات فیزیکی مناسب محصولی ایده آل برای تولید انواع ماسکهای یکبار مصرف اسپا میباشد. در ماسکهای اسپا عدم تعرق، عدم ایجاد حساسیت، ظرفیت نگهداری مواد آغشته شده به ماسک و تبادل هوایی خوب بین ماسک و پوست صورت بسیار مهم میباشد که همگی با استفاده از اسپان لیس شرکت بی بافت گستر جهان امکان پذیر است.