محصولات

دستمال آشپزخانه

یکی از محصولات شرکت بی بافت گستر جهان تولید اسپانلس هایی است که با استفاده از آن میتوان با دستمال های آشپزخانه پارچه ای سنتی خداحافظی کرد با توجه به استحکام ، قابلیت استفاده چند باره را دارا میباشد و بعد از کثیفی میتوان آن را به راحتی دور انداخت و از مضرات استفاده بیش از حد دستمال های پارچه ای اجتناب کرد.