محصولات

پد الکلی

پد های الکلی
عموما برای تمیز و ضدعفونی کردن محل تزریق دارو توسط مردم استفاده میشود.
بی بافت گستر جهان یکی از بزرگترین تامین کنندگان پارچه های بی بافت جهت تولیدکنندگان پدهای الکلی و بهداشتی میباشد.