محصولات

دستمال شیشه پاک کن

یکی از محصولات شرکت بی بافت گستر جهان تولید اسپانلس مخصوص تمیز
کردن شیشه میباشد که پاک کننده چربی و چرک بدون برجای گذاشتن خط و
رگه عدم پرز دهی و مناسب برای آینه و سطوح شیشه ای و کریستالی که
باعث درخشندگی و شفافیت بیشتر میشود.