محصولات

دستمال تمیز کننده روغن

دستمال بهداشتی جاذب روغن شرکت بی بافت گستر جهان با استفاده از الیاف
سلولزی و پلی استر بسیار با دوام و دارای قابلیت جذب روغن و آب زیادی
میباشند.