محصولات

دستمال تمیز کننده کاغذ دیواری

با توجه به نوع و ترکیب این نوع دستمال ها میتوانند تا کوچکترین ذرات و
کثیفی ها را از بین برد و سطحی تمیز داشت.