محصولات

پانسمان انواع زخم

نوارهای پارچه‌ای تور مانند و گاه کش‌دار که در طول و عرض‌های متفاوتی تهیه می‌شوند. به عمل بستن زخم‌ها به وسیله باندها را نیز بانداژ می‌گویند. بانداژ باید متناسب با نوع و محل و ابعاد محل عمل جراحی باشد تا بتواند به خوبی زخم را بپوشاند.
محصولات بی بافت گستر جهان یکی از بهترین محصولاتی است که بدون بر جای گذاشتن پرز و یا الیاف بر روی زخم میتواند در روند بهبودی سریعتر مفید واقع شود.