محصولات

لباس بیمار

لباس بیمار نیز یکی دیگر از پوشش‌های بیمارستانی محسوب می‌شود که باید به گونه ای با شد که پرسنل بیمارستان و کادر درمان بتوانند به تمام قسمت ها ی بدن بیمار دسترسی داشته باشند مدل لباس‌های بیمار نیز مانند لباس‌های جراحی باید متناسب با نوع عمل باشد و برای بیماران مشکل ایجاد نکند.
پارچه های تولیدی بی بافت گستر جهان با بهترین کیفیت دارای بالاترین استانداردهای بیمارستانی بوده و هم اکنون تامین کنندگان بسیاری از شرکت ها در زمینه تولید این گونه لباسها میباشد.