محصولات

پتوی یکبارمصرف

محصولات بی بافت گستر جهان میتواند در تولید پتوها مخصوص بیمار و مسافرتی و ... به صورت چند لایه مورد استفاده قرار گیرد که تعداد لایه ها میتوند در گرمایش این پتو ها موثر باشد.
حفظ بهداشت و عدم انتقال بیماری ها و ویروسها و همچنین عدم نیاز به شست و شو که به صرفه جویی در هزینه ها میشود از مزایای استفاده از این پتو ها میباشد.