محصولات

لباس های ضد ویروس (کاورال)

این روزها که بیماری ها و ویروس های متعددی به وجود آمده، استفاده از لباس های یک بار مصرف ایزوله پزشکی، برای پزشکان بسیار حائز اهمیت است. به ویژه در این روزهایی که با بیماری کرونا مواجه هستیم، پزشکان باید برای پیشگیری از ابتلای خود، از لباس های ایزوله یک بار مصرف استفاده کنند. این لباس کار برای جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی و ویروسی مخصوصا کرونا کادر درمانی را مصون و ایمن میکند.